موضوع () | تاريخ ارسال : جمعه بیست و هشتم آذر 1393

نویسنده پست: دبیر

موضوع (زبان اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393

در ادامه مطلب سه سری سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی اول دبیرستان

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان متوسطه اول (هفتم)) | تاريخ ارسال : پنجشنبه بیستم آذر 1393

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه یازدهم آذر 1393
این جزوه شامل موارد زیر می باشد:

معنی کلمه به کلمه و سطر به سطر READING

معنی کلمات مهم و کلمات آخر درس

پاسخ تمرینات درس 3

توضیح گرامر به زبان ساده

تمامی سوالات امتحان نهایی مربوط به درس 2 شامل : املا / گرامر / تستی / تصاویر / تلفظ / مکالمه / ....

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : چهارشنبه پنجم آذر 1393
نمونه سوال درس 3 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

این امتحان به سبک امتحان پایانی شامل:

چهار جوابی

مترادف ها

معنی کلمات

درک مطلب

گرامر

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : جمعه سی ام آبان 1393
در ادامه مطلب

معنی سطر به سطر و کلمه به کلمه متن درس سه  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

توضیح گرامر درس سه  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

حل تمرینات مهم درس سه  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

سوال کنکور  مربوط به درس سه زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

مترادف و مَتضاد کلمات مهم درس سه  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
امتحان زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3 و 4 شامل:

املا / متضاد / مترادف / چهار گزینه ای / گرامر / مکالمه / تلفظ / درک مطلب و .....

امتحان از 20 نمره می باشد.

سوالات استاندارد و منطبق بر مطالب درس 3 و 4 کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع () | تاريخ ارسال : پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393

نویسنده پست: دبیر

موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393
تمامی سوالات کشوری شیمی 1

کلیه سوالات شیمی یک سال اول دبیرستان کاملا استاندارد

سوالات کشوری شیمی اول متوسطه به تفکیک مباحث

کلیه سوالات شیمی 1 کشوری از سال 1383نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393
نمونه سوال شیمی اول دبیرستن نوبت اول سری اول

دو سری سوال امتحان پایانی دی ماه شیمی اول دبیرستان مدارس نمونه کشور


نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393
سوالات چهار فصل شیمی اول دبیرستان

سوالات شیمی اول دبیرستان به تفکیک فصل های کتاب

نمونه سوالات مهم شیمی اول دبیرستان به صورت فصل به فصل

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393

نمونه سوالات فصل 1 شیمی سال اول دبیرستان

این فایل شامل 15 سوال مهم و مفهومی مربوط به فصل اول شیمی اول دبیرستان می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393

نمونه سوالات فصل 1 شیمی اول دبیرستان همراه با پاسخ نامه

آزمون ارزشیابی آبان ماه فصل یک شیمی اول دبیرستان

15 سوال متنوع و استاندارد مربوط به فصل یک شیمی اول دبیرستان

همراه با پاسخ نامه


نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393
40 سوال چهار گزینه ای مربوط به فصل یک شیمی اول دبیرستان

این فایل حاوی 40 سوال تستی مربوط به فصل یک کتاب شیمی اول دبیرستان می باشد.

سوالات استاندارد و بر اساس آخرین تغییرات کتاب شیمی اول دبیرستان می باشد.


نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیستم آبان 1393
فایل زیر شامل 44 سوال از مهم ترین سوالات فصل یک شیمی سال اول دبیرستان می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : شنبه هفدهم آبان 1393
نمونه سوال درس دو زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

این امتحان به سبک امتحان پایانی شامل:

چهار جوابی

مترادف ها

معنی کلمات

درک مطلب

گرامر

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه هفدهم آبان 1393
سوالات امتحانی فصل اول شیمی دوم با پاسخ

شامل 11 تمرین فصل 1 شیمی دوم دبیرستان با بارم بندی و جواب

نمونه سوالات و تمرین از مباحث فصل اول شامل

                          سوالات مهم درباره اعداد کوانتومی، آرایش الکترونی، فرآیند یونش و ...

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : جمعه شانزدهم آبان 1393
در این درس نامه انواع واکنش های شیمیایی مربوط به فصل اول شیمی سوم توضیح داده شده است.

ویژگی های این درس نامه:

       تشریح هر یک از انواع واکنش شیمیایی (سوختن، ترکیب، تجزیه، جابجایی یگانه و جابجایی دوگانه)

       بیان تمام نکات مرتبط به هر یک از واکنش ها

       نحوه تشخیص واکنش های شیمیایی از یکدیگر

       روش بدست آوردن فرآورده واکنش های شیمیایی

       بیان مثال های متعدد برای درک کامل هر واکنش شیمیایی

       نمونه سوالات امتحان نهایی و سوالات کنکور با پاسخ تشریحی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه سوم آبان 1393
این جزوه تمام سوالات درس یک و تمام بخش های درس 1 را شامل می شود. این فایل پیش از صد سوال از بخش های مختلف درس 1 می باشد. با خواندن این جزوه درس یک را به طور کامل و اساسی متوجه خواهید شد و سوالی برایتان باقی نمی ماند.

املا / چهار گزینه ای / معنی کلمات / مترادف / متضاد / گرامر / تلفظ / درک مطلب و .............

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه سوم آبان 1393
 سوالات درس 1 زبان انگلیسی دوم دبیرستان

شامل : املا ، کامل کردن جای خالی ، تلفظ ، درک مطلب و ...........

نویسنده پست: دبیر
آخرین مطالب پست شده