موضوع (شیمی دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : جمعه بیست و ششم دی 1393
سوال شیمی 2 دی ماه با پاسخ و بارم بندی

نمونه سوال نوبت اول شیمی دوم دبیرستان

سوالات استاندارد امتحان شیمی 2 با جواب

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

سوالات زبان انگلیسی 3 امتحان نهایی دی 93 با  بارم بندی

نمونه سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان رشته تجربی، ریاضی و انسانی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : سه شنبه بیست و سوم دی 1393
فایل سوالات امتحان نهایی شیمی 3 با جواب و بارم بندی

سوالات نهایی شیمی سوم دی ماه 93

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان با جواب

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : دوشنبه بیست و دوم دی 1393
جزوه درس 4 زبان پیش دانشگاهی :

معنی تمام کلمات درس

معنی کلمه به کلمه و سطر به سطر جملات درس 4

مترادف و متضادهای مهم

توضیح کامل گرامر همراه با مثال های حل شده

حل نمونه سوالات کنکور مربوط به گرامر همراه با پاسخ تشریحی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : یکشنبه بیست و یکم دی 1393
زبان انگلیسی ( 1)

نیمسال اول

پیش دانشگاهی

نمونه سوال جامع و کامل

با پاسخ نامه

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
سوالات شیمی 3 امتحان نهایی شهریور 93 با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان شهریور ماه 93

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان با جواب

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
سوالات شیمی 3 امتحان نهایی خرداد 93 با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان خرداد ماه93

نمونه سوال امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان با جواب

 

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
تمامی سوالات امتحان نهایی شیمی 3 همراه با پاسخنامه از سال 87 به بعد

جدیدترین نمونه سوال نهایی شیمی خرداد، شهریور و دی ماه 92

حاوی 20 فایل سوالات امتحان نهایی شیمی سوم با پاسخنامه

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان با جواب

ویژگی های این فایل:

     دسته بندی کردن سوالات بر اساس هر مبحث در کتاب شیمی سوم

     پاسخ تشریحی به همه سوالات امتحان نهایی شیمی سوم داخل کشور

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه بین دو رشته تجربی و ریاضی مشترک است.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
ویزگی های این درس نامه:
     تمامی نکات مربوط به موازنه واکنش های شیمیایی به زبان ساده توضیح داده شده است.

     شامل یک کوییز موازنه کردن واکنش های شیمیایی مربوط به شیمی سوم دبیرستان است.

     تمرین و سوالات موازنه واکنش ها همراه با پاسخ هستند. (سوالات امتحان نهایی درباره موازنه)

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
فرمول نویسی و نام گذاری ترکیبات یونی یکی از مباحث پایه ای شیمی 2 است که یادگیری آن مهم است.

این درس نامه شامل:

     تفاوت یون های تک اتمی و یون های چنداتمی و نحوه نام گذاری آن ها است.

     جدولِ تمامی یون های استفاده شده در شیمی دبیرستان همراه با نام یون ها است.

     چگونگی فرمول نویسی ترکیب یونی به زبان ساده همراه با مثال های متعدد

     چگونگی نام گذاری ترکیب یونی همراه با مثال

     یک سری سوالات نام گذاری و فرمول نویسی ترکیبات یونی با پاسخ است.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : شنبه بیستم دی 1393
در این درس نامه انواع واکنش های شیمیایی مربوط به فصل اول شیمی سوم توضیح داده شده است.

 

ویژگی های این درس نامه:

       تشریح هر یک از انواع واکنش شیمیایی (سوختن، ترکیب، تجزیه، جابجایی یگانه و جابجایی دوگانه)

       بیان تمام نکات مرتبط به هر یک از واکنش ها

       نحوه تشخیص واکنش های شیمیایی از یکدیگر

       روش بدست آوردن فرآورده واکنش های شیمیایی

       بیان مثال های متعدد برای درک کامل هر واکنش شیمیایی

       نمونه سوالات امتحان نهایی و سوالات کنکور با پاسخ تشریحی

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی سوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : چهارشنبه هفدهم دی 1393
امتحان زبان انگلیسی نوبت اول سوم دبیرستان سال تحصیلی 1394 - 1393

امتحان از 40 نمره

با پاسخنامه خام

دبیرستان شاهد

شامل املا ، معنی ، گرامر ، مکالمه ، تلفظ ، درک مطلب و ....

نویسنده پست: دبیر
موضوع (کنکور شیمی) | تاريخ ارسال : چهارشنبه هفدهم دی 1393
مجموعه ای ارزشمند از تمامی سوالات هماهنگ کشوری شیمی پیش دانشگاهی در سال های اخیر

سوالات استاندارد شیمی چهارم به صورت فصل به فصل کتاب درسی شیمی پیش دانشگاهی

نمونه سوال شیمی 4 دبیرستان (نوبت اول و دوم)

سینتیک شیمیایی - تعادل شیمیایی - اسید و باز - الکتروشیمی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : چهارشنبه هفدهم دی 1393
مجموعه ای ارزشمند از تمامی سوالات هماهنگ استانی شیمی دوم دبیرستان در سال های اخیر

سوالات استاندارد شیمی دوم به صورت فصل به فصل کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه

نمونه سوال شیمی 2 دبیرستان (نوبت اول و دوم)

ساختار اتم - خواص تناوبی عناصر - پیوند یونی و ترکیبات یونی - پیوند کووالانسی و ترکیبات مولکولی - کربن و ترکیبات آلی

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : یکشنبه چهاردهم دی 1393
 امتحان زبان انگلیسی دوم دبیرستان

امتحان از 30 نمره

با پاسخنامه خام

دبیرستان غیر انتفاعی سروش

یک نمونه سوال برای امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (شیمی دوم دبیرستان) | تاريخ ارسال : پنجشنبه چهارم دی 1393
سوالات امتحانی فصل دوم شیمی 2 دبیرستان با جواب و بارم بندی

نمونه سوال از شیمی دوم دبیرستان فصل دوم (خواص تناوبی عناصر)

تمرین و سوالات با پاسخ فصل دوم شیمی دو

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان انگلیسی پیش دانشگاهی) | تاريخ ارسال : سه شنبه دوم دی 1393
سوالات تستی مربوط به:

درس 1 تا 4  زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

سوالات تستی می باشد.

تعداد سوالات 30 مورد می باشد.

سوالات مربوط به گرامر و کلمات می باشد.

سوالات برگرفته از سوالات کنکور سراسری و امتحان کشوری می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان اول دبیرستان) | تاريخ ارسال : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393

در ادامه مطلب سه سری سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی اول دبیرستان

 

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان متوسطه اول (هفتم)) | تاريخ ارسال : پنجشنبه بیستم آذر 1393

نویسنده پست: دبیر
آخرین مطالب پست شده
>>> نمونه سوال شیمی دوم دبیرستان نوبت اول
>>> سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان دی ماه 93
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان دی ماه 93 با پاسخ نامه
>>> جزوه درس 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
>>> سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم شهریور ماه 1393
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم خرداد ماه 1393
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان
>>> تمامی سوالات امتحان نهایی درس شیمی 3 در سال های 85 الی 92 با پاسخ
>>> درس نامه موازنه واکنش شیمیایی (توضیح، پاسخ به سوالات موازنه)
>>> درس نامه فرمول نویسی و نامگذاری ترکیبات یونی
>>> درس نامه انواع واکنش های شیمیایی (توضیح، نمونه سوال با پاسخ)
>>> سوالات امتحان نوبت اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان
>>> سوالات هماهنگ کشوری شیمی پیش دانشگاهی - چهارم دبیرستان
>>> سوالات هماهنگ استانی شیمی دوم دبیرستان
>>> امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان
>>> نمونه سوال شیمی دوم دبیرستان فصل دوم با پاسخ
>>> سوالات درس 1 تا 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
>>> نمونه سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی
>>> سوال نوبت اول پایه هفتم