موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳

امسال آخرین سال سوم راهنمایی و کتاب زبان انگلیسی است.

فایل صوتی مکالمه،توضیح گرامر هر درس،سوالات درس به درس، انواع نمونه سوالات

سوالات امتحان نهایی استان های مختلف،امتحان در س 1 و 2 

تمامی متضاد های زبان انگلیسی سوم راهنمایی

تمامی سوالات مربوط به تلفظ،تمامی سوالات مربوط به کلمات ناهماهنگ

تمامی سوالات مربوط به بخش املا

تمامی تصاویر کتاب زبان انگلیسی سوم راهنمایی که املا آن مهم است.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳
سوالات همراه با پاسخنامه تشریحی امتحان هماهنگ نهایی استان گیلان در خرداد ماه 92

شامل کلیه دروس سال سوم راهنمایی که در خرداد ماه 1392 در استان گیلان برگزار شده است.

سوالات امتحان نهایی ریاضی سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی علوم سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی حرفه و فن سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی آمادگی دفاعی سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی املا سوم راهنمایی خرداد ماه 92

سوالات امتحان نهایی عربی سوم راهنمایی خرداد ماه 92

و سایر کتاب ها

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳
سوالات امتحان نهایی تمامی درس های سال سوم راهنمایی
سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی 1392 با پاسخنامه تشحریحی و استاندارد.

سوالات امتحان نهایی خراسان رضوی سال 1392 با پاسخنامه تشحریحی و استاندارد.

همه سوالات دارای پاسخنامه تشریحی می باشند.

این سوالات مربوط به 13 کتاب سال سوم راهنمایی شامل :

انگلیسی،تاریخ،جغرافی،املا،انشا،حرفه و فن،علوم،قرآن،اجتماعی،ریاضی و ... می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳
درس نهم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی مربوط به آینده است.


نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳
فایلی که در ادامه مطلب می آید مربوط به املا درس 1 تا 4 زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی می باشد.این فایل شامل 15 تصویر و 20 کلمه ناقص برای تمرین املا می باشد.

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳
امتحان درس 1 و 2 زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی شامل :کلمات ناهماهنگ ،پر کردن جای

خالی،مکالمه ،تلفظ ،املا ،گرامر ،....

نویسنده پست: دبیر
موضوع (زبان سوم راهنمایی) | تاريخ ارسال : پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲
یکی از سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی به صورت زیر است.

در هر گروه از کلمات، کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.(2 نمره )

در ادامه مطلب 100 سوال که از امتحان نهایی استان های مختلف جمع آوری شده است را دانلود کنید.

نویسنده پست: دبیر
آخرین مطالب پست شده
>>> جزوه زبان انگلیسی سوم دبیرستان درس 5
>>> سوالات هماهنگ استانی شیمی دوم دبیرستان
>>> سوالات کشوری شیمی اول دبیرستان
>>> آزمون ورودی دانشگاه های افسری سال 93
>>> امتحان درس 5 پیش دانشگاهی
>>> سوالات درس 5 و 6 زبان انگلیسی اول دبیرستان
>>> میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه شاهد در درس زبان انگلیسی نوبت اول 93
>>> تصاویر دانش آموزان برتر نوبت اول درس زبان انگلیسی مدرسه شاهد
>>> جزوه کامل درس 4 زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان
>>> نمونه سوال شیمی دوم دبیرستان نوبت اول
>>> سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی سوم دبیرستان دی ماه 93
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان دی ماه 93 با پاسخ نامه
>>> جزوه درس 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
>>> سوالات امتحانی نوبت اول زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم شهریور ماه 1393
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم خرداد ماه 1393
>>> سوالات امتحان نهایی شیمی سوم دبیرستان
>>> تمامی سوالات امتحان نهایی درس شیمی 3 در سال های 85 الی 92 با پاسخ
>>> درس نامه موازنه واکنش شیمیایی (توضیح، پاسخ به سوالات موازنه)
>>> درس نامه فرمول نویسی و نامگذاری ترکیبات یونی